Menu


 


O společnosti NE-BE


NE-BE je zkratka pro slova NEDERLAND a BELGIE.

Společnost vznikla v Praze v květnu 1999 řádnou registrací na ministerstvu vnitra. Založili ji nederlandisté a lidé profesně se zabývající nizozemštinou.

Smyslem společnosti je sdružovat všechny, kdo mají zájem o kulturu, historii a společenské dění v Nizozemsku, Belgii i v dalších zemích, kde je nizozemština jedním z úředních jazyků.

Členem se může stát dále kdokoliv, kdo chce být informován o dění v Čechách a na Moravě, jež souvisí s Nizozemskem či Belgií nebo kdo chce předávat a sdělovat ostatním členům společnosti své poznatky, vědomosti, dojmy, zkušenosti i novinky.

Společnost je otevřená všem, při získání členství nehraje roli věk, pohlaví, profese, národnost, státní příslušnost, vyznání ani barva pleti.


Záměry Společnosti

  • informovat členy o dění v České republice, jež souvisí s oběma zeměmi, mimo jiné i prostřednictvím webových stránek a ročenky (o divadelních představeních, výstavách, přednáškách, koncertech, o možnostech studia nizozemštiny, o organizacích, jejichž činnost souvisí se záměry společnosti). Ročenka i webové stránky jsou oboujazyčné (česko-nizozemské)
  • pořádat přednášky podle oblastí zájmů členů společnosti, literární večery s autory knih přeložených do češtiny, s překladateli apod.
  • vybudovat knihovnu přístupnou všem členům společnosti, jež bude obsahovat díla nizozemské a vlámské literatury v překladu i v originále, slovníky, faktografické publikace o Nizozemsku a Belgii, o výtvarném umění, historii, geografii, společenském životě, královské rodině, dále mapy, plánky měst atd.
  • podporovat vydávání překladů nizozemské a vlámské literatury
  • navázat kontakty se společnostmi podobného zaměření, a to jak u nás, tak v zahraničí; udržovat kontakty s velvyslanectvími Nizozemska, Belgie a Jihoafrické republiky

Stanovy (formát pdf) 

     Kontakt
   Korespondenční adresa:

   Sdružení
   pro nizozemskou
   a vlámskou kulturu
   NE-BE o.s.
   Radhošťská 1
   130 00 Praha 3

   ne-be at ne-be.cz

   Další kontakty


     Sponzoři a dárci

 
  Nakladatelství Albatros

Nakladatelství Argo

Nakladatelství Aurora

Nakladatelství Barrister

Nakladatelství Eroika

Nakladatelství Jota

Nakladatelství Mladá fronta

Nakladatelství Paseka

Nakladatelství Prostor

Nizozemské velvyslanectví

Vlámské zastoupení


 

© NE-BE 2009