společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

 • Nizozemská a vlámská literatura
  v naší knihovně

  Více o členství
 • Stopy z Nizozemí v Čechách a na Moravě

 • Výlety za uměním a architekturou

 • Pozvánky na výstavy a přednášky

 • Cesty za holandskými a vlámskými mistry

 • Na pouti krajinou

O nás

NE‑BE je zkratka pro slova NEDERLAND a BELGIE.

Společnost vznikla v Praze v květnu 1999 řádnou registrací na ministerstvu vnitra. Založili ji nederlandisté a lidé profesně se zabývající nizozemštinou.

Smyslem společnosti je sdružovat všechny, kdo mají zájem o kulturu, historii a společenské dění v Nizozemsku, Belgii i v dalších zemích, kde je nizozemština jedním z úředních jazyků.

Členem se může stát kdokoliv, kdo chce být informován o dění v Čechách a na Moravě, jež souvisí s Nizozemskem či Belgií nebo kdo chce předávat a sdělovat ostatním členům společnosti své poznatky, vědomosti, dojmy, zkušenosti i novinky.

 • Přednášky a literární večery
 • Výlety a naučné procházky
 • Informace o kulturních událostech
 • Setkání se zajímavými osobnostmi
 • Setkání s lidmi se zájmem o Nizozemsko a Belgii
 • Knihovna s tituly v nizozemštině
 • Výtisk ročenky do schránky

Naši partneři