společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

O nás

Sylva Alderliesten

Vystudovala češtinu a angličtinu v Ústí nad Labem a obecnou jazykovědu na UvA v Amsterdamu. Žila 11 let v Nizozemsku. Pracuje ve finanční administrativě, ve volném čase zpívá ve sboru a cvičí jógu. V NE-BI působí skoro 20 let.

 

Markéta Cole

Studovala na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu a následně pracovala jako grafický designér v Utrechtu a Amstelveenu. Prožila v Nizozemsku 10 let a cítí se tam jako ryba ve vodě. Pro NE-BE připravuje grafickou úpravu ročenky od roku 2010, kdy se také stala členem.

 

Jana Červenková

Vystudovala obor němčina – nizozemština. Poté vyučovala na Jazykové škole hl. města Prahy. V současnosti pracuje hlavně jako překladatelka. V NE-BI působí od jeho počátků. Ráda cestuje a chodí do přírody. Nizozemština je stále jejím velkým koníčkem.

 

Eva Giese

Vystudovala jazyky a ekonomii, pracuje ve státní kulturní instituci. Členkou výboru NE-BE je téměř od počátku, po celou dobu se stará o finance spolku a v rámci střídání byla i jeho předsedkyní. Zajímá se o kulturu všeho druhu.

 

 Veronika ter Harmsel Havlíková

Vystudovala nederlandistiku na Univerzitě Karlově, později působila na katedře nederlandistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. NE-BE spoluzakládala a od té doby také působí ve výboru. Od roku 2016 žije v Nizozemsku, kde se věnuje především literárnímu překladu.

 

Kees Mercks

Kees Mercks (nar. 1944 v Amsterdamu) vystudoval slovanské jazyky se zaměřením na češtinu a českou literaturu na univerzitě v Amsterdamu a také absolvoval jedenapůlroční studium češtiny pro cizince na Karlově univerzitě v Praze (1970-1972). Již během studia a práce vyučujícího české literatury na UvA začal překládat českou literaturu (prózy mj. Ludvíka Vaculíka, Bohumila Hrabala, Ladislava Klímy, Jiřího Weila, Jaroslava Haška, Boženy Němcové, Václava Havla (dramata) a Jana Ámose Komenského (Labyrint)) a také o ní psát články. Přehled najdete na webu: keesmercks.nl

 

Ruben Pellar

Narodil se v roce 1949, v roce 1974 ukončil studium němčiny a nizozemštiny na Karlově univerzitě v Praze. Poté pracoval čtrnáct let jako specializovaný knihovník nejprve v hutnickém závodě a později v ústavu pro lékařské informace. Teprve v roce 1988 se stal živnostníkem překladatelem na plný úvazek. Je také soudním překladatelem nizozemštiny. Mezi jeho záliby patří výtvarné umění a literatura.

 

 Jana Pellarová-Irmannová

Jana Pellarová, rozená Irmannová, studovala nederlandistiku v Praze, Amsterdamu a Utrechtu. Od roku 1993 tlumočí, překládá a také učí nizozemsky. Spolu s Veronikou ter Harmsel Havlíkovou působí od roku 2009 ve společnosti Nederlandse Taal en Cultuur. Pořád ji to moc baví, stejně jako muzika, knížky a výtvarné umění. Proto je také od roku 1999 členkou NE-BE. 😊

 

Petra Schürová

Petra Schürová je jednou ze zakladatelek společnosti NE-BE v roce 1999. V roce 1973 vystudovala nizozemštinu na Univerzitě Karlově v Praze a již 30 let překládá z nizozemštiny.

 

Lenka Strnadová

Bohemistka a anglistka, studovala na UK v Praze. Pracuje jako překladatelka literatury a jazyková lektorka. Nizozemštině se věnuje od 90. let minulého století:) Od roku 2000 působí jako redaktorka časopisu NE-BE. Mezi její další koníčky patří cestování, krajina a botanika. Kromě literatury má ráda historii, umění a různé perspektivy.

 

Jesse Ultzen

Vystudoval ruštinu a češtinu v Groningenu, od roku 1992 žije v Praze. Je soudním překladatelem pro češtinu a nizozemštinu, vyučuje nizozemštinu na UK v Praze, a kromě toho také nizozemskou konverzaci, soukromě i na jazykových školách. Miluje beletrii a hudbu, fotografii a kondiční běh.

 

Ivana Vondráčková

Členkou NE-BE je již od jeho vzniku. Velmi ji těší práce v knihovně NE-BE a každý měsíc se s radostí účastní setkání výboru. Pracovala v administrativě v různých společnostech. Mezi její koníčky patří hudba, četba a vycházky do přírody s její malou, od čtyř let slepou, jezevčičkou.

 

Naši partneři