společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Blog

Než odkvetou tulipány… 28. 4. 2024

Lenka Strnadová

Květiny mají totiž úžasnou moc mluvit tam, kde končí naše slova. Dokážou vyjádřit cosi mezi nebem a zemí. Jsou symbolem nového života, lásky, radosti, něhy, naděje, díků, dobrých přání, účasti, útěchy, a také pomíjivosti a konečnosti. Trvají chvíli, a přitom věčně, jako život sám.

Nejen Jelení příkop, 16. dubna 2023

Zuzana Vittvarová

U vstupu do Jeleního příkopu zkontroluji, jestli je dnes možno vstoupit, když zjistím, že ano, pokračuji dál přes Nový Svět k místu srazu u sousoší dvou astronomů. Naším průvodcem bude Piet Schepens, belgický – vlámský kunsthistorik, který žije už dlouho u nás a který pro spolek Ne-Be občas připraví zajímavou procházku nebo výlet. A jako vždy bude tlumočit pro nás neznalce nizozemštiny Jana Irmannová.

Výstava vlámského fotografa Dana Zollmanna v létě 2022

Lenka Strnadová

U příležitostí vydání knihy Minjan vlámské autorky Margot Vanderstraeten v překladu Radky Smejkalové se v České republice konala výstava antverpského fotografa Dana Zollmanna.

Magický večer na noční lodi

Jana Pellarová pro ročenku NE‑BE 2021

Devatenáctého v devatenáct – nepřijde Vám to téměř jako magické číslo? Pro mě byl magický celý ten mimořádný páteční večer devatenáctého listopadu, který jsem navzdory chladnému podzimnímu počasí strávila na lodi.

S autorem průvodce a překladateli do Trhových Svinů

Peter Konsel pro ročenku NE‑BE 2020

U jihočeského městečka Trhové Sviny, rodiště Emila Háchy, třetího československého prezidenta, stojí okouzlující poutní kostelík, zasvěcený Nejsvětější Trojici. O tomto kostelíku napsal Peter Konsel, známý svými záslužnými kulturně-historickými články a výlety, už v roce 2010 průvodce.

Češka v Jihoafrické republice a afrikánština v Čechách

Martina Vitáčková pro ročenku NE‑BE 2020

S afrikánštinou jsem se poprvé seznámila už v prvním ročníku studia nizozemské filologie na Palackého univerzitě v Olomouci. Na katedře nizozemštiny tehdy přednášela Jihoafričanka Lianne Barnard, která afrikánštinu nabízela jako volitelný předmět.

Holanďanka v Chrastavě

Igor Cornelissen pro ročenku NE‑BE 2020

Na začátku knihy "Na prahu neznámého věku" obhajuje Konstantin Paustovskij nezbytnost popisovat domy. Jsou často zajímavější než jejich obyvatelé. Žijí déle. Charakter obyvatel a událostí je třeba chápat a líčit v kontextu s domem, ve kterém žili.

Příběh Senoseče

Blanka Ernest-Martinec pro ročenku NE‑BE 2020

Lobkowiczký palác, jediný soukromý palác na Pražském hradě, obsahuje rozsáhlou uměleckou sbírku rodiny Lobkowiczů. Tato kolekce odráží bohatou tradici sběratelství v průběhu staletí. Jedním z nejcennějších obrazů v této sbírce je dílo Pietera Bruegela Senoseč. 

Naši partneři