společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Čtyři století Komenského v Nizozemsku

"Ale mne po tak velikých bouřích více k sobě vábilo klidné Holandsko."/ "Maar na al die stormen lokte mij meer het rustige Holland."

Jan Amos Comenius, CONTINUATIO ADMONITIONIS FRATERNAE

U příležitosti otevření stálé výstavy Mundus Comenii v Muzeu Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu (3. září 2021) vydalo nakladatelství Pegasus Amsterdam & Nadace Stichting Comenius Museum Naarden na jaře roku 2022 publikaci Čtyři století Komenského v Nizozemsku/Štyri storočia Komenského v Holandsku/Jan Amos Comenius, vier eeuwen voetsporen in Nederland. Publikace je společným počinem několika autorů, znalců Komenského života a díla, hlavní autorskou trojici tvoří Pieter J. Goedhart, Jan C. Henneman a Kees Mercks. O překlad nizozemských textů do češtiny a slovenštiny se postarali studenti a absolventi Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovo univerzity v Brně a Komenského univerzity v Bratislavě. Vydání podpořila velvyslanectví České a Slovenské republiky v Nizozemsku, Nadace Stichting Horizon, Comenius Leergangen a CTP N.V. Publikace podrobně dokumentuje působení a práci "Učitele národů" v nizozemských městech v období pobělohorského exilu.

ISBN 978 90 6143 488 7

96 pagina's/93 stran

www.pegasusboek.nl

www.comeniusmuseum.nl

Naši partneři