společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Překladatel Kees Mercks slaví významné životní jubileum

Gratulujeme!

U příležitosti oslavy 80. narozenin Keese Merckse, předního překladatele české literatury a kolegy a přítele NE-BE, proběhne veřejná prezentace nizozemského překladu knihy Bohumila Hrabala Dopisy Dubence (1989-1991), která letos vyšla pod nizozemským názvem  Een driebenig paard v nakladatelství Prometheus. Akce se uskuteční 8. května 2024 v Openbare Bibliotheek Amsterdam (podrobnosti viz program) a bude doprovázena rozhovorem a filmovou projekcí. S Keesem Mercksem bude hovořit knižní recenzent deníku NRC Michel Krielaars a budou promítány ukázky z dokumentárního filmu Johna Alberta Jansena Život je všude. O životě a smrti českého spisovatele Bohumila Hrabala (Het leven is overal. Over leven en dood van de Tsjechische schrijver Bohumil Hrabal) z roku 2000, natočeného ve spolupráci s novinářem a příznivcem B. Hrabala Chrisem Kijnem.

Kees Mercks vyučoval českou a slovanskou literaturu na Amsterdamské universitě (UvA). Od roku 1975 překládá moderní a současnou českou literaturu. Velký čtenářský ohlas získaly jeho překlady mj. Karla Čapka, Ludvíka Vaculíka, Ivana Klímy, Václava Havla, Jiřího Weila, Biancy Bellové či Pavla Šruta. Za překlad knihy Labyrint světa a ráj srdce (1631, 1663) Jana Ámose Komenského byl nominován na cenu Filter Vertaalprijs 2017.

Kees Mercks přeložil mnoho knih Bohumila Hrabala a letos v dubnu přibyly dva nové překlady, kromě prózy Een driebenig paard (Třínohý kůň) také dvě povídky ze 60. let Huis te koop (Dům na prodej). Na podzim 2024 vyjde v Keesově překladu opus magnum Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-1923).

V roce 2009 obdržel Kees Mercks stříbrnou medaili Jana Masaryka za podporu a šíření české literatury.

Home (keesmercks.nl)

Naši partneři