společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Vlámští a nizozemští grafici na výstavě umění manýrismu v NG Praha

Chystáte se strávit pár letních dní v Praze? Národní Galerie Praha ve spolupráci s Musée du Louvre pořádá ve Valdštejnské jízdárně do 11. 8. 2024 výstavu umění grafiky manýrismu s názvem "Od Michelangela po Callota".

Kromě grafických prací italských, francouzských a německých grafiků si můžete prohlédnout řadu grafik vlámských a nizozemských umělců, mezi nimiž dominuje jméno Antverpana Aegidiuse Sadelera, jenž působil jako hlavní grafik na dvoře Rudolfa II. Kromě něj se obdivovatelé umění mohou seznámit s grafickými díly dalších vlámských a nizozemských manýristických umělců - Hendricka Goltzia, Jana Hamersz. Mullera, Cornelise Corta nebo Jacoba Hoefnagela.

Centrální bod výstavy tvoří velká reprodukce nástěnných maleb z Michelangelova Posledního soudu, díla, které se stalo inspirací a předlohou mnoha grafických prací a díky nim posléze získalo věhlas i za stěnami Sixtinské kaple. Výstava je členěna do několika tematických bloků doprovázených informačními deskami, které vás zasvětí do historie, techniky a hlavních témat i žánrů manýristické grafické tvorby. Kromě grafických listů, mezi nimiž je i několik prací ze Sadelerovy série Osm krajin z Čech (podle Pietera Stevense) nebo Šest horských krajin z Tyrolska (podle Roelanta Saveryho), jsou vystaveny také sošky, dekorativní předměty, šperky, obrazy a ilustrované knihy.

Naši partneři