společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Vychází ročenka NE-BE 2023

Po roce vychází nová ročenka NE-BE, tentokrát z velké části věnovaná 75. výročí nederlandistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a Masarykově univerzitě v Brně. Na tomto mimořádném vydání jsme spolupracovali s řadou nederlandistů z moravských univerzit pod vedením pana prof. dr. Wilkena Engelbrechta, vedoucího olomoucké katedry nederlandistiky.

Na stránkách nového vydání se dočtete mj. o založení olomoucké univerzity před 450 lety, na němž měl zásluhu nizozemský jezuitský učenec Peter Canisius se svými následovníky. Vhled do modernější historie oboru přináší článek o osudech Aimé van Santena, prvního nizozemského lektora po znovuotevření olomoucké univerzity v roce 1946.

Nechybí články o současném dění a projektech jako je platforma ONETS (Overleg Nederlandici Tsjechië en Slowakije), u jejíhož zrodu stála Masarykova univerzita, nebo jeden z mnoha studentských projektů, během něhož vznikl překlad knihy Jana Renkemy Het DNA van Nederland. O zkušenostech s moderní jazykovou výukou si můžete přečíst v rozhovoru s Janem Fabrym, současným lektorem nizozemštiny na UP Olomouc. Navazují rozhovory s absolventkami studia nederlandistiky v Olomouci.

Milovníky architektury jistě potěší článek profesora Huberta van den Berga o návštěvě nizozemského designéra, fotografa a filmaře Paula Schuitemy v Brně na přelomu let 1935-1936. Příjemným završením oslav 75. výročí je zpráva o kongresu nederlandistů v říjnu 2022, pořádaném Univerzitou Palackého a věnovaném výzkumu oběhu a recepce nizozemsky psané literatury v letech 1945-1990 ve středoevropském a východoevropském prostoru.

Na začátku tohoto roku nás velmi zarmoutila zpráva  o úmrtí pana profesora Jose Wilmotse, přítele NE-BE, významného nederlandisty a pedagoga, autora proslulých učebnic a zakladatele letních kurzů nizozemštiny. Když pan profesor na jaře roku 2023 slavil své devadesátiny, věnoval nám do ročenky svá Povídání o jazyceVerše, texty napsané s jeho příznačným jemným humorem a hlubokým vhledem.

Pro čtenářskou inspiraci přinášíme ukázku z románu Huga Clause Smutek Belgie (nakl. Rubato) v překladu Radky Smejkalové a knihy Mary Anne Eekhoutové (nakl. Dobrovský) v překladu Veroniky ter Harmsel Havlíkové.

Pro ty z vás, kteří se rádi toulají, je tu první díl Obrázků z Fríska z pera Veroniky ter Harmsel Havlíkové a reportáž z našeho jarního výletu do Jeleního příkopu a jeho okolí s průvodcem Pietem Schepensem. Brzy na viděnou.

Příjemné čtení Vám přeje,

redakce NE-BE

98 stran

ISBN 978-80-908445-2-0

Naši partneři