společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Všechny články

Peter Konsel pro ročenku NE‑BE 2020

S autorem průvodce a překladateli do Trhových SvinůU jihočeského městečka Trhové Sviny, rodiště Emila Háchy, třetího československého prezidenta, stojí okouzlující poutní kostelík, zasvěcený Nejsvětější Trojici. O tomto kostelíku napsal Peter Konsel, známý svými záslužnými kulturně-historickými články a výlety, už v roce 2010 průvodce. Ten nyní přeložili Lenka Strnadová a Ruben Pellar. Autor a překladatelé chtěli ještě jednou kostel pro kontrolu navštívit. Doprovázel jsem je 16. září 2020 anno coronaviri.

Trhové Sviny, poutní kostel Nejsvětější Trojice, počátek 18. století
(Foto: Bart Van Bambost, 2010)

Kostel a ambit, kterým je obehnán, tvoří uzavřený komplex, harmonicky umístěný ve svažité krajině. Celek je příkladem sakrální barokní krajinářské architektury. Působení architektury – umocněné nejen půvabnými lucernami s cibulovitými věžemi – je velmi silné a dodává celku kouzelně nadpozemskou lehkost. Téměř všechno zde má co do činění se symbolickými čísly tři a jedna: půdorys, tři půlkulaté a tři pravoúhlé apsidy, tři brány, trojúhelníková okna, trojúhelníkové frontony, atd. a centrální kopule s věžičkou.

V průvodci – dobře napsaném a zajímavém – vykládá autor dějiny poutního místa, popisuje lokalitu a kostel s ambitem, vysvětluje symboliku a pokládá otázku, zda zde máme co do činění se starým kultovním místem. Působil zde jako genius loci duch světla, nebo duch vody, stromů či kamenů?

„Pouť je v mnoha kulturách a náboženstvích a ve všech dobách cesta ke kultovnímu místu a jeho navštívení, kde se uctívá s ním spojené božstvo nebo posvátný či kultovní objekt. Na určitých místech je Bůh blíže člověku a tam dal – jak se zdá – člověku znamení. Často je tímto místem jeskyně, pramen, strom, les nebo kámen (skála), hora nebo místo uctívání svatého, například jeho hrob. A většinou se tam nachází předmět (soška, obraz, relikvie atd.), o němž lidé věří, že poskytuje sílu a ochranu. Poutník se obrací buď přímo k božstvu, zde v podobě Trojice, nebo k Marii či svatému, aby se u Boha přimluvili za uzdravení z nemoci, dobrou úrodu, zlepšení vlastní bědné existence nebo ochranu před neštěstím a protivenstvím.“ (Z průvodce)

Poblíž kostela stojí kaplička nad pramenem, jehož voda má mít zázračnou moc. Napili jsme se jí plnými doušky.

Trhové Sviny, kaplička nad pramenem u kostela Nejsvětější Trojice
(Foto: Lenka Strnadová)

V blízkých Keblanech, v tmavém lese, vlastní Ruben, předseda NE‑BE spolu se svými bratry, starý vodní mlýn. A to jsme si ovšem chtěli prohlédnout. Auta jsme zanechali za sebou na vesnické návsi a posíleni (a chráněni) zázračnou vodou z pramene jsme se vydali na kilometr dlouhou cestu strašidelným a temným smrkovým lesem. Asi 200 metrů za vesnicí, už v lese, stojí dobře udržovaná kaplička na předělu světa lidí a zlých duchů. Kaplička je apotropaion, odvrací zlo a chrání vesnici, lidi a dobytek. V lese není slyšet ani hlásku, žádné šustění, žádné ptáky, panuje zde hrozivé ticho, které nabývá na síle, čím déle zde člověk pobývá. Sledovalo nás bezpočtu očí. Majitel mlýna Ruben, ramenatý a zpustlý, tomu všemu říká romantický zážitek z přírody. Tři roztřesené dámy byly v každém případě rády, že já, ramenatý a pečlivě upravený, jsem s nimi.

A pak se náhle objevil mlýn jako ze starých dobrých časů rakousko-uherské monarchie. Stojí na samotě v hlubokém údolíčku Keblanského potoka. Není sem zavedena voda, plyn, ani elektřina. A za každými dveřmi čekáte, že narazíte na Jana Švankmajera, surrealistického filmaře. Navštívili jsme mj. knihovnu se vzácnými starými brožovanými výtisky nakladatelství Penguin, ložnici se vzácnými starými matracemi a koupelnu, ve které šplouchala voda. Od potoka jsme se opatrně a v tichosti navrátili lesem do světa lidí. Na návsi, kde nás sledovali z mnoha oken („Podívej, oni to přežili!“), jsme se před kapličkou vzpamatovali z hrůzných zážitků, zase o něco vylepšili svět a pak jsme se vydali domů.

Mlýn u Keblanského potoka (Foto: Lenka Strnadová)

Závěrem. Za prvé: ten mlýn by mohl sloužit jako překladatelský dům pro překladatele velmi krátkých povídek. Za druhé: když chcete, aby duchové odešli, řekněte jim, že musejí odejít a oni odejdou.

Překlad článku z nizozemštiny: Ruben Pellar

Pozn. redakce: zmiňovaný průvodce vyšel pod názvem TRHOVÉ SVINY, Poutní kostel Nejsvětější Trojice, klenot českého baroka, v nakladatelství VEDUTA v červnu 2022. ISBN  978-80-88030-64-5

 

 

 

 

Naši partneři